MÁY XÚC VIO40-5 52373B

Model: VIO40-5 52373B
Serial: VIO40-5 52373B
Năm sản xuất: 2008
Thời gian chạy: 5598
Hãng sản xuất:
Liên hệ: 0946 586 578
Sản phẩm: Còn hàng

Vui lòng liên hệ: 0946.586.578

Thêm giỏ hàng

Mô tả sản phẩm

*Hiển thị 1/15


*Hiển thị 2/15


*Hiển thị 3/15


*Hiển thị 4/15


*Hiển thị 5/15


*Hiển thị 6/15


*Hiển thị 7/15


*Hiển thị 8/15


*Hiển thị 9/15


*Hiển thị 10/15


*Hiển thị 11/15


*Hiển thị 12/15


*Hiển thị 13/15


*Hiển thị 14/15


*Hiển thị 15/15