MÁY XÚC SK60-1 LE-15915

Model: SK60-1
Serial: 15915
Năm sản xuất:1992
Thời gian chạy:
Hãng sản xuất:
Liên hệ: 0946 586 578
Sản phẩm: Hết hàng

Vui lòng liên hệ: 0946.586.578

Thêm giỏ hàng

Mô tả sản phẩm

*Hiển thị 1/12


*Hiển thị 2/12


*Hiển thị 3/12


*Hiển thị 4/12


*Hiển thị 5/12


*Hiển thị 6/12


*Hiển thị 7/12


*Hiển thị 8/12


*Hiển thị 9/12


*Hiển thị 10/12


*Hiển thị 11/12


*Hiển thị 12/12