MÁY XÚC PC40MR-315620

Model: PC40MR-315620
Serial: 15620
Năm sản xuất: 2008
Thời gian chạy: 5311
Hãng sản xuất:
Liên hệ: 0946 586 578
Sản phẩm: Còn hàng

Vui lòng liên hệ: 0946.586.578

Thêm giỏ hàng

Mô tả sản phẩm

*Hiển thị 1/16


*Hiển thị 2/16


*Hiển thị 3/16


*Hiển thị 4/16


*Hiển thị 5/16


*Hiển thị 6/16


*Hiển thị 7/16


*Hiển thị 8/16


*Hiển thị 9/16


*Hiển thị 10/16


*Hiển thị 11/16


*Hiển thị 12/16


*Hiển thị 13/16


*Hiển thị 14/16


*Hiển thị 15/16


*Hiển thị 16/16