MÁY XÚC SK50UR-3 YJ06-09305

Model: SK50UR-3 YJ06-09305
Serial: SK50UR-3 YJ06-09305
Năm sản xuất: 2008
Thời gian chạy: 0
Hãng sản xuất:
Liên hệ: 0946 586 578
Sản phẩm: Hết hàng

Vui lòng liên hệ: 0946.586.578

Thêm giỏ hàng

Mô tả sản phẩm

*Hiển thị 1/11


*Hiển thị 2/11


*Hiển thị 3/11


*Hiển thị 4/11


*Hiển thị 5/11


*Hiển thị 6/11


*Hiển thị 7/11


*Hiển thị 8/11


*Hiển thị 9/11


*Hiển thị 10/11


*Hiển thị 11/11