MÁY XÚC AX30UR-5 30322

Model: AX30UR-5
Serial: 30322
Năm sản xuất: 2006
Thời gian chạy: 3492h
Hãng sản xuất:
Liên hệ: 0946 586 578
Sản phẩm: Hết hàng

Vui lòng liên hệ: 0946.586.578

Thêm giỏ hàng

Mô tả sản phẩm

*Hiển thị 1/18


*Hiển thị 2/18


*Hiển thị 3/18


*Hiển thị 4/18


*Hiển thị 5/18


*Hiển thị 6/18


*Hiển thị 7/18


*Hiển thị 8/18


*Hiển thị 9/18


*Hiển thị 10/18


*Hiển thị 11/18


*Hiển thị 12/18


*Hiển thị 13/18


*Hiển thị 14/18


*Hiển thị 15/18


*Hiển thị 16/18


*Hiển thị 17/18


*Hiển thị 18/18