MÁY XÚC RX-505 71429

Model: RX-505
Serial: 71429
Năm sản xuất: 2012
Thời gian chạy:
Hãng sản xuất:
Liên hệ: 0946 586 578
Sản phẩm: Còn hàng

Vui lòng liên hệ: 0946.586.578

Thêm giỏ hàng

Mô tả sản phẩm

*Hiển thị 1/13


*Hiển thị 2/13


*Hiển thị 3/13


*Hiển thị 4/13


*Hiển thị 5/13


*Hiển thị 6/13


*Hiển thị 7/13


*Hiển thị 8/13


*Hiển thị 9/13


*Hiển thị 10/13


*Hiển thị 11/13


*Hiển thị 12/13


*Hiển thị 13/13